Spowiedzi masowe są odwołane

wirus Spowiedzi masowe są odwołane. Każdy proboszcz poinformuje o planie spowiedzi w swojej parafii.

W obecnej sytuacji zagrożenia życia WSZYSCY bez wyjątku mogą skorzystać ze spowiedzi i Komunii Świętej


ks. proboszcz Adam Sośnicki