Wielki Piątek

wielki piatek

Wielki Piątek jest pamiątką dnia, w którym Chrystus został osądzony przez namiestnika rzymskiego Piłata, ubiczowany, wyszydzony i ukrzyżowany, a następnie złożony w grobie przez dwóch uczniów – Nikodema i Józefa. W liturgii te wydarzenia uobecnia nabożeństwo Męki Pańskiej, które składa się z Liturgii Słowa, adoracji krzyża i Komunii św. oraz szeregu modlitw za ludzkość i cały świat. Nabożeństwo kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do uprzednio przygotowanego Grobu Pańskiego.
W tym dniu nie odprawia się Mszy św.