Wielki Czwartek

wielki piatek

Triduum Paschalne to czas, w którym obchodzi się pamiątkę najważniejszych wydarzeń chrześcijaństwa: Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. W Wielki Czwartek, poza mszą Wieczerzy Pańskiej, odprawianą uroczyście wieczorem w kościołach, celebruje się tylko jedną mszę – Krzyżma Świętego.

Krzyżmo, od którego bierze nazwę liturgia to olej, który stosowany jest przy chrzcie, bierzmowaniu, a także w obrzędzie święceń kapłańskich. W Wielki Czwartek, w dzień Ostatniej Wieczerzy Kościół wspomina ustanowienie sakramentów eucharystii i kapłaństwa. Tradycyjnie jest to święto wszystkich kapłanów.Oprócz krzyżma święci się także olej katechumenów (używany głównie przy chrzcie dorosłych) i olej chorych do sakramentu namaszczenia chorych. Wieczorem w kościołach odprawiona zostanie msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Triduum Paschalne.W wielu kościołach podczas liturgii dokonywany jest obrzęd obmycia nóg. W Wielki Piątek, dzień śmierci Chrystusa, nie odprawia się mszy. Liturgia skoncentrowana jest na adoracji krzyża. Natomiast w sobotę, po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, czyli zmartwychwstania Chrystusa.